Subuniversity

Århus Statsgymnasium deltager fra skoleåret 2015-16 sammen 18 andre andre gymnasier fra Region Midtjylland i projektet Subuniversity på Aarhus Universitet.

Grundlæggende er projektet et mønsterbryderprojekt med fokus på social mobilitet.

Projektets formål er afklare gymnasieelever som er dygtige og som har potentiale til at gennemføre en videregående uddannelse. Statistikkerne peger på, at elever, der ellers har gode akademiske evner og dermed sagtens kan gennemføre en videregående uddannelse, vælger dem fra pga. deres socioøkonomiske baggrund.

Subuniversity søger derfor at skabe interesse for lange videregående uddannelser over for elevtyper, der ikke af sig selv ville vælge en lang videregående uddannelse.

Der er rigtig gode resultater fra de første års projektgennemløb, og rigtig gode elevevalueringer også.

Århus Statsgymnasium har mulighed for at sende op til 13 elever til projektet.

Du kan læse mere om projektet på Aarhus Universitets hjemmeside og downloade et ansøgningsskema her

Ansøgninger skal sendes til Henrik Rosleff (RO@aasg.dk), som er Subuniversity-kontaktperson på Århus Statsgymnasium.