Talepapir

En disposition eller et talepapir kan tjene til at holde den røde tråd i et oplæg til f.eks. en mundtlig eksamen. Talepapiret bør være udformet, så det støtter en fri præsentation uden egentlig oplæsning. 
Dispositionen eller talepapiret bør kunne rummes på én A4-side. 

Det er vigtigt, at du inden en mundtlig prøve har udarbejdet et talepapir (en form for disposition) og øvet din fremlæggelse. Du har kun et begrænset antal minutter til at præsentere dit emne, dine undersøgelser og dine konklusioner, så du skal formulere dig præcist.
Husk, at til DHO,SRO og SRP-prøverne har eksaminator og censor læst opgaven.

Du skal have talepapiret printet ud, men du skal ikke læse op af det. Brug det som huskeseddel/sikkerhedsnet. Hold oplægget så mange gange på forhånd, at du kan formulere dine pointer frit ud fra talepapirets stikord.

Talepapiret er kun et forslag til en skabelon – det er din fremlæggelse, og det er dig, der bestemmer rækkefølgen. Men de elementer, der er på papiret skal du have med.

Klik her og få en skabelon til et talepapir.

Tilbage til minileksikon