Uddannelsesledere

Fordeling af uddannelsesledere på klasser, skoleåret 2021/2022.

1g     2g     3g  
1a MM      2a MJ      3a LN
1d MG   2d MJ   3d MM
1k MM   2k MG   3e LN
1q LN   2m LN   3h MJ
1t MM   2q MM   3m LN
1u MJ   2t MM   3t MJ
1w LN   2u MM   3u MJ
1x MG   2x MG   3w  MJ
1z MJ   2y MG   3x MM
      2z LN   3z MG