Evaluering

Evaluering er en vigtig del af det at lære. Evaluering af elevernes faglige udvikling og arbejde er helt essentielt for, at de kan flytte sig. Derfor evalueres eleverne løbende gennem deres gymnasietid. Dette foregår bl.a. i evaluering af elevens skriftlige afleveringer med kommentarer og karakterer, samtaler mellem elev og lærer, studievejledningssamtaler og karaktergivning.

Det er især i samtalen mellem lærer og elev, der er mulighed for at vende elevens faglige kunnen. I 1.g understøttes dette også af forældrekonsultationerne.

Undervisning og læring er en gensidig proces mellem lærer og elev, og derfor går evalueringen naturligvis begge veje. Eleverne skal evaluere undervisningen og de konkrete fag og også skolen som helhed. Ved afslutningen af større undervisningsforløb og i slutningen af hvert semester evaluerer eleverne typisk undervisningen. Evalueringen foregår fx gennem elektroniske spørgeskemaer eller ved samtaler mellem klassen og læreren. En gang hvert andet år laves en større elevtilfredshedsundersøgelse (ETU), som skolen bruger til selvevaluering.

Læs mere om evaluering under "Kvalitet" (se også Håndbogen).

Eleverne skal evaluere undervisningen og de konkrete fag men også skolen som helhed.