Eksamen 2024

Her på siden finder du information vedrørende eksamen sommeren 2024.

Her kan du se nærmere informationsmateriale om brug af internettet under forskellige prøver: Tryk her

Alle skriftlige prøver udleveres og skal afleveres i netprøver.dk. Opgavesættene til nogle af prøverne med delprøver udleveres dog stadig i papir og skal afleveres i papir. På Århus Statsgymnasium er det relevant for Ma B, FRB, SP, MU og MA.

På siden her kan du finde brugervejledninger til, hvordan du bruger netprøver, hvis du skulle være i tvivl.

På siden her kan du finde en generel orientering om brug af computer til skriftlig eksamen.

På siden her kan du finde nærmere information om brug af ExamCookie til skriftlig eksamen.


Antal prøver ved eksamen sommeren 2024

1g S23
Der er ingen krav til antallet af prøver efter 1g.

1g skriver dansk-historieopgave i uge 21, og skal i løbet af eksamensperioden til en mundtlig årsprøve i DHO.

Alle elever, der har matematik B, skal i 1g til en mundtlig årsprøve i matematik. Elever der har studieretningsfag på B-niveau skal til en mundtlig årsprøve i disse fag.


2g S23
Alle 2g-elever skal ved udgangen af eksamensterminen have aflagt minimum 3 eksaminer.

Derudover er der skriftlig årsprøve i dansk og elever med matematik A skal til en mundtlig årsprøve.3g S23
Alle 3g elever skal have 10 medtællende prøver inklusiv studieretningsprojektet og skriftlig dansk A.

Bemærk dog, at elever med 5 A-niveaufag skal have aflagt 11 medtællende prøver inklusiv studieretningsprojektet.

Alle elever skal have mindst 3 skriftlige prøver (om muligt 4) og mindst 3 mundtlige prøver.

Eksamensorientering (pptx, pdf)