Eksamen 2023

Her på siden finder du information vedrørende eksamen sommeren 2023.

Her kan du se nærmere informationsmateriale om brug af internettet under forskellige prøver: Tryk her

Alle skriftlige prøver udleveres og skal afleveres i netprøver.dk. Opgavesættene til nogle af prøverne med delprøver udleveres dog stadig i papir og skal afleveres i papir. På Århus Statsgymnasium er det relevant for Ma B, FRB, SP, MU og MA.

På siden her kan du finde brugervejledninger til, hvordan du bruger netprøver, hvis du skulle være i tvivl.


Antal prøver ved eksamen sommeren 2023

1g S23
Der er ingen krav til antallet af prøver efter 1g.

1g skriver dansk-historieopgave i uge 20, og skal i løbet af eksamensperioden til en mundtlig årsprøve i DHO.

Alle elever, der har matematik B, skal i 1g til en mundtlig årsprøve i matematik. Elever der har studieretningsfag på B-niveau skal til en mundtlig årsprøve i disse fag.


2g S23
Alle 2g-elever skal ved udgangen af eksamensterminen have aflagt minimum 3 eksaminer.

Derudover er der skriftlig årsprøve i dansk og elever med matematik A skal til en mundtlig årsprøve.3g S23
Alle 3g elever skal have 10 medtællende prøver inklusiv studieretningsprojektet og skriftlig dansk A.

Bemærk dog, at elever med 5 A-niveaufag skal have aflagt 11 medtællende prøver inklusiv studieretningsprojektet.

Alle elever skal have mindst 3 skriftlige prøver (om muligt 4) og mindst 3 mundtlige prøver.

Eksamensorientering (pptx, pdf)