Frivillige aktiviteter 23/24

Nedenfor ses en oversigt over de frivillige aktiviteter, der er på ÅSG. 

Hvis du gerne vil starte en frivillig aktivitet op skal du kontakte elevrådet eller rektor Dorte Fristrup.

Big Band

Kontaktperson: Birgit Dengsø (BD)
Tid: Onsdage kl. 15.10-16.15 (dog ikke i oktober og november)

Vi kan også kontaktes på Facebook: ÅSG jule bigband.

Big bandet er for alle, der har lyst til at spille sammen med andre blæsere. Der er ingen optagelseskrav og alle blæsere er velkomne. Der er ingen tilmelding - mød bare op med dit horn og lyst til at spille.

Café-udvalget

Kontaktperson: Emil Holm Hansen (3d) og Julie Halborg (3t)

Vi er dem, der sørger for at arrangere fredagscaféer for skolens elever! Udvalgets medlemmer består af elever fra alle årgange.

Elevrådet

Kontaktperson: Josephine Østergaard Terkelsen (2a)

Hvis du vil være med i elevrådet, så kan du melde dig når vi kommer ud i alle 2. og 3.-g klasser efter sommerferien eller når vi kommer ud i alle 1.g klasser efter efterårsferien. Der vælges to repræsentanter fra hver klasse.

Hvis du ikke har lyst til at sidde i elevrådet eller ikke bliver valgt, men gerne vil være lidt med alligevel, så kan du møde op til vores to stormøder, der er åbne for alle skolens elever. Det ene er halvårsmødet der ligger på hytteturen i januar/februar og det andet er generalforsamlingen i marts/april.

F1

Kontaktperson: Tobias Handberg (3x), Nemo Flarup (2x) og Mille Bune Rosenkilde (MU)

Flere informationer kan findes via Facebookgruppen: F1 på Århus Statsgymnasium eller her

Festudvalget

Kontaktperson: Katarina Holm Lindekilde (3a)

Frivillig billedkunst

Kontaktperson: Julie Bilgrau (JU)

I løbet af skoleåret tilbydes der 4 forskellige workshops for alle, der har lyst til enten at afprøve materialer og teknikker for første gang, eller vil fordybe og dygtiggøre sig endnu mere. Frivillig billedkunst er for alle på tværs af klasser og årgange!

Tid og indhold vil fremgå af Ludus.

Frivillig idræt

Tid: Onsdage kl. 15.15-16.30
Kontaktpersoner: Linda Holm-Rasmussen (LI) og Mikkel Thygesen (TH)

Link til Aktivitetsplan
Der er ingen tilmelding - mød bare op med idrætstøj og godt humør

Frivillig kor

Kontaktperson: Jytte Petersen (PE)

Send en mail til Jytte, hvis I er en gruppe, de rer interesseret i at få koret staret op.

Funktion

Kontaktperson: Thea Wibe Rasmussen (3k)

Facebook: https://www.facebook.com/FUNKTIONFUNKTION
Mail: funktionstats@gmail.com

Funktion er ÅSG's elevstyrede skoleblad. Bladet udkommer 4-5 gange årligt, og søger nye medlemmer én gang om året.

Grønt flag

Kontaktperson: Dorte Nyhagen (DN)
Tid: En gang om måneden kl. 15.05 i lokale 238 (dato kan ses i Ludus)

Vi arbejder med forskellige, sjove, bæredygtige projekter og events - og man kan bare møde op, hvis man vil være med.
Vi er på Facebook: ÅSG Grønt Flag

Lektiecafé

Tid: Tirsdage og torsdage kl. 15.00-16.30
Kontaktperson: Mona Gadegaard (MG)

I Ludus kan du se hvilke fag, der er lærere tilstede i.

ÅSG cykelklub

Kontaktperson: Marius Brock Jakobsen 3a og Valdemar Illeborg Pagter 3k

ÅSG Podcast

Kontaktperson: William Østergaard Bøye (3a) og Sebastian Eliseo Tronhjem (3a)

Spotify: https://open.spotify.com/show/2clvMQUX3cSMUU9TBDDx4k?si=45ec7baf4cf94c69
Instagram: https://www.instagram.com/statens_podcast/
Mail: aasg.podcast@gmail.com

Vores princip/koncept er af elever til elever

ÅSGrafen

Kontaktperson: Ingrid Kaaris (3k), Mathias Muhl Scott (3k) og Villads B. Kusk (3k)

Ca. en gang om måneden vises en historisk film om aftenen med dertilhørende oplæg af en eller flere fra klubben.

ÅSG Statscuppen

Kontaktperson: Esther Fredsgaard (EF), Rune Nutkins (RL) eller Mathias Damgaard (MD)

Indendørs-fodbold turneringer klasserne mellem. Forløber over hele året, hver torsdag eftermiddag efter skole. Hver klasse skal have en holdrepræsentant. 

Link til hjemmeside med informationer: 

https://sites.google.com/aarhusstatsgymnasium.dk/stats-cuppen?usp=sharin

Rettelser til oversigten sendes til Mona Gadegaard (MG).