Kvalitet

Århus Statsgymnasiums kvalitetssystem opfylder bestemmelserne i "Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering for de gymnasiale uddannelser" (BEK nr 497 af 18.05.2017) og STX-bekendtgørelsens bestemmelser om evalueringsstrategi (BEK nr 497 af 18.05.2017). Kvalitetssystemet bygger således på selvevaluering, som det er beskrevet i ovenstående bekendtgørelser. Dertil kommer de af myndighederne krævede rapporteringer: årsrapport (herunder årsregnskab), eksamensresultater, tal for gennemførelse etc.

Væsentlige links i forbindelse med kvalitet:

Kvalitetsmodel

Kvalitetssystemet

Evalueringsplan

Evaluering

Se også ÅSG i tal, selvevaluering og opfølgningsplaner her.