Bestyrelsen for Århus Statsgymnasium

Formand 
Hanne Birkmose,
Professor
Juridisk Institut
Aarhus Universitet
Tel: 8716 4979
mail: hsb@law.au.dk

Øvrige eksterne medlemmer
Ouafa Rian, organisationskonsulent, udpeget af Aarhus Byråd
Carsten Aude, skoleleder Sabro-Korsvejskolen
Lene Bak, chefkonsulent, Pluss
Anne Storm Rasmussen, uddannelsesdirektør, Erhvervsakademi Aarhus

Medarbejderrepræsentanter 
Anders Viborg
Jannie Fyrst Therkelsen

Elevrepræsentanter 
Frida Marie Daugaard Wamsler
Asger Kjær Sørensen

 

Vedtægter for Århus Statsgymnasium pr 1. oktober 2012

Forretningsorden for Århus Statsgymnasium pr 1. oktober 2018

Årshjul for budget og regnskab

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

Resultatlønskontrakter og ledelsesrapporter

Opfølgningsplan 2017-18

Selvevaluering 2017-18

Årsrapporter

Bestyrelsesreferater

Årsplan for bestyrelsens arbejde 2021