Bestyrelsen for Århus Statsgymnasium

Formand 
Simon Calmar Andersen,
Professor
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet
Tel: 8716 5725
mail: simon@ps.au.dk

Øvrige eksterne medlemmer
Ouafa Rian, organisationskonsulent, udpeget af Aarhus Byråd
Carsten Aude, skoleleder Sabro-Korsvejskolen
Lene Bak, chefkonsulent, Pluss
Kirsten Suhr Bundgaard, Professionshøjskoledirektør

Medarbejderrepræsentanter 
Anders Viborg
Jannie Fyrst Therkelsen

Elevrepræsentanter 
Asger Kjær Sørensen
Maja Sofie Bunch Larsen

 

Vedtægter for Århus Statsgymnasium pr 1. oktober 2012

Forretningsorden for Århus Statsgymnasium pr 1. oktober 2018

Årshjul for budget og regnskab

Budget 2021

Budget 2022

Resultatlønskontrakter og ledelsesrapporter

Opfølgningsplan 2017-18

Selvevaluering 2017-18

Årsrapporter

Bestyrelsesreferater

Årsplan for bestyrelsens arbejde 2022

ÅSG i tal 2019-2021

ÅSG i tal 2021-2022