Bestyrelsen for Århus Statsgymnasium

 Formand 
Hanne Birkmose,
Professor
Juridisk Institut
Aarhus Universitet
Tel: 8716 4979
mail: hsb@law.au.dk

Øvrige eksterne medlemmer
Ouafa Rian, organisationskonsulent, udpeget af Aarhus Byråd
Torben Jensen, skoleleder ved Gammelgårdsskolen
Lene Bak, chefkonsulent, Pluss
Anne Storm Rasmussen, uddannelsesdirektør, Erhvervsakademi Aarhus

follow site Medarbejderrepræsentanter 
Helle Richardt
Kristoffer Kaae 

enter Elevrepræsentanter 
Mette Rønn
Emma Andersen

 

click here Vedtægter for Århus Statsgymnasium pr 1. oktober 2012

Forretningsorden for Århus Statsgymnasium pr 1. oktober 2018

Årshjul for budget og regnskab

click here Budget 2018

Foreløbig budget 2019

follow site Resultatlønskontrakter og ledelsesrapporter

Årsrapporter

Bestyrelsesreferater

Årsplan for bestyrelsens arbejde 2019