Flerfaglige forløb

I løbet af gymnasietiden skal uddannelsesforløbene og undervisningen tilrettelægges, så eleven arbejder med at tilegne sig viden, kundskaber og kompetencer både i det enkelte fag og i flerfaglige forløb.

Der skal løbende indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet med et studieretningsprojekt på tredje år. Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode. Der stilles i læreplanerne krav om, at eleverne skal behandle komplekse problemstillinger i såvel de enkelte fag som i samspillet mellem fagene og lære at foretage faglige metodeovervejelser. Der skal i det samlede gymnasieforløb afsættes fordybelsestid til selvstændigt skriftligt arbejde i forbindelse med samspil mellem fag. Fagligt samspil og træning af elevernes skriftlige kompetencer prioriteres i arbejdet, der leder frem imod et studieretningsprojekt.

Flerfaglige forløb på Århus Statsgymnasium

1g
FF 1.1 (jan, feb): dansk og samfundsfag - politiske taler (begrebspar: teoretisk/praktisk)
FF 1.2 (mar): matematik og fysik/kemi
FF 1.3 (apr, maj): dansk og historie - DHO (begrebspar: diakron/synkron)

2g 
FF 2.1 (aug-okt): fag og begrebspar findes på lærermøde 
FF 2.2 (dec-jan): Studieretningsfagene - SRO 
FF 2.3 (mar, apr): Studietur (evt. først i 3g)
Min. 2 skriftlige flerfaglige opgaver udover SRO

3g
Innovationsdage
Min. 1 skriftlig flerfaglig opgave
 

Videnskabsteori og faglig metode

Undervisningen i videnskabsteori og faglig metode foregår efter bogen Vidensmønstre (Læreplan 2017) fra Systime.

Undervisningen varetages dels i de flerfaglige forløb af faglærerne og dels af filosofilærerne i to kortere forløb - et inden SRO og et inden SRP.

Udgangspunktet for videnskabsteorien er følgende begrebspar:

  • Empirisk/formel
  • Kvantitavtiv/kvalitativ
  • Kausal/intensionel
  • Idiografisk/nomotetisk
  • Faktuel/normativ
  • Diakron/synkron
  • Teoretisk/praktisk
  • Eksperimentel/observationel

 

Kort beskrivelse af begrebsparrene (pdf, docx