Dansk/historie forløbet (DHO) 2021/22


I slutningen af 1g skal du lave en flerfaglig opgave i dansk og historie.

Som optakt til dansk-historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk/historie med vægt på fordybelse i et historisk emne samt dine udtryksfærdigheder og relevante metoder i fagene.

I forløbet skal indgå et grundlæggende overblik over centrale historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark, herunder overvejelser om periodiseringsprincipper”

I dansk-historieforløbet skal der også være metodeovervejelser med fokus på ligheder og forskelle mellem de to fag fx med fokus på analytiske tilgange dvs. kildekritisk analyse overfor analyse og fortolkning.

Som en del af dansk-historieopgaven indgår en mundtlig evaluering af den afleverede opgave. Her skal du præsentere din opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene. Der gives en samlet fremadrettet evaluering af opgaven og den mundtlige præstation.

Mest til eleverne:

Problemformulering (docx)

Minileksikon (link)

Feedback ark (docx)

Elevvejledning til den mundtlige prøve (docx, pdf)

Talepapir (docx, pdf)

Mest til lærerne:

Krav til DHO i læreplaner og vejledninger (pdf)

Forslag til forløb (docx, pdf)

Overskrifter på tidligere DHO-forløb (docx, pdf)

Materialebank