Studieretningsopgaven (SRO) 2021/22

I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave som træning til studieretningsprojektet. I forløbet skal indgå mindst ét studieretningsfag, og der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave (ca. seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet.

Tidsplan 2021/22:

Uge 49-51: ff-forløbet op til SRO afvikles

Uge 1: SRO-skrivdage: mandag, tirsdag og onsdag med SRO-vejledning 1 lektion om tirsdagen.
Frist for aflevering af SRO onsdag kl. 15

Uge 6: SRO-prøver

 

Mest til eleverne:

Problemformulering (docx)

Elevvejledning til den skriftlige opgave (her)

Elevvejledning til den mundtlige prøve (docx, pdf)

Talepapir (docx, pdf)

Feedbackark (docx)

 

Mest til lærerne:

Tilrettelæggelsen af SRO-forløbet på ÅSG (pdf)

Formelle krav til SRO (docx, pdf)

Tidligere SRO-forløb (docx, pdf)