Studieretningsprojektet (SRP) 2023/24

Studieretningsprojektet giver hver elev lejlighed til selvstændigt og 
dybdegående at arbejde inden for et selvvalgt område i flere fag. 
Studieretningsprojektet har et forløb, der starter i uge 1 og afsluttes med den mundtlige eksamen i eksamensperioden.

Tidsplan 

Uge 1-3: Valg af fag og emne.

Frist for valg fredag d. 19. januar kl. 9.45.

Valg af fag og emne til SRP finder sted via LUDUS - under kursist og flerfaglig prøve.

Uge 5-9: Vejledning og udarbejdelse af problemformulering.

Frist for aflevering af problemformulering mandag d. 26. februar kl.9.45.

Problemformuleringen afleveres som en aflevering i Ludus under ff-modulerne.

Uge 10-12: Skriveperioden

Frist for aflevering af SRP torsdag d. 21. marts kl. 16.00.

SRP'en afleveres i netprøver som en samlet pdf-fil.

Uge 15-18: Videnskabsteoi og forberedelse til mundtlig eksamen

Uge 22-26: Mundtlig eksamen

 

Materialer til 'Valg af fag og emne'

Powerpoint fra introlektionen (pptx, pdf)
Inspiration fra fagene til SRP (link

Materialer til 'Vejleding og problemformulering'

På vej mod en god problemformulering (pptx, pdf)
Dokument til kommunikation med vejledere (link
Hver elev skal oprette sit eget Google docs og dele det med vejlederne.
Tjekliste til problemformuleringen (docx, pdf)
Endelig problemformulering (docx)
Denne skabelon bruges til at aflevere problemformuleringen i Ludus.

Materialer til 'Skriveperioden'

Sådan skriver du SRP - om formalia (pptx, pdf)
Planlægning af skriveperioden (docx)
Tjekliste til SRP (docx, pdf)
Minileksikon (link)

Materialer til 'Mundtlig eksmen'

Elevvejledning til den mundtlige eksamen (docx, pdf)
Powerpoint om den mundtlige eksamen (pptx, pdf)
Talepapir (docx, pdf)

Andre nyttige dokumenter og links

SRP i kunstneriske fag (pdf)
Vejledning om SRP og netprøver.dk (pdf)
Læreplan for studieretningsprojektet (link)
Søgning på bibliotekerne (link)
Århus Bibliotekernes
- studieunivers (link)
- studiehjælp (link)
- digitale materialer (link)
E-reolen (link)
Det Kongelige Bibliotek (tidl. Statsbiblioteket) (link)
Infomedia (link)
Hjælp til at finde kilder (link)