Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Begrebspar

Til det mundtlige forsvar skal du inddrage metodiske overvejelser og basal videnskabsteori. Her taler vi på ÅSG om begrebspar. 

De forskellige begrebspar er

  • Teoretisk / praktisk
  • Diakron / synkron
  • Empirisk / formel
  • Kvantitativ / kvalitativ
  • Eksperimentel / observationel
  • Kausal / intentionel / funktionel
  • Idiografisk / nomotetisk
  • Faktuel / normativ

Se i-bogen Vidensmønstre for en beskrivelse af begrebsparrene. 

Når du inddrager begrebspar i det mundtlige forsvar, skal du kun inddrage dem, som er relevante for din opgave. Du skal derfor kunne forklare, hvorfor og hvordan de er relevante for din opgave.