Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Layout

Brug gerne skriftstørrelse 11 eller 12 (afhængig af skrifttype).
Lav gerne 1,5 linjeafstand, så teksten bliver letlæselig.
Husk sidehoved og sidefod. Husk sidetal!

Inddrag gerne figurer og illustrationer, men husk at de skal bruges og ikke blot være fyldstof.

Sørg for at inddele opgaven i afsnit med relevante overskrifter og sørg for, at det grafisk er tydeligt, hvad der er over- og underoverskrift samt brødtekst. Tænk over, om siderne i din opgave fremstår overskuelige, og vær konsekvent med at bruge samme layout-system i hele opgaven.

Under ‘layout’ i Word kan du finde forskellige layoutskabeloner.

Hvis du skriver en opgave med mange formler, skal du kun lave en formlen på hver linje, og du skal sørge for at der er god plads omkring hver formel.