Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Delkonklusion

Delkonklusioner er meget vigtige i din opgave - både for din egen og for læserens skyld. I delkonklusionerne skal du sammenfatte, hvad du er kommet frem til i det afsnit, du netop har skrevet. Her er det vigtigt at holde fokus på besvarelsen af opgaveformuleringen - brug derfor gerne ord og vendinger fra opgaveformuleringen i dine delkonklusioner. En delkonklusion er således en kort opsamling på et afsnit samt en kort besvarelse af det relevante underspørgsmål.

Med indledninger og delkonklusioner til hovedafsnittene sikrer du, at der skabes en rød tråd i din opgave. Det får de forskellige dele i opgaven til at hænge sammen og sørger for, at opgaven har en tydelig retning frem mod den endelige konklusion.