Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Vejledning

I forbindelse med større skriftlige opgaver vil du have en eller flere vejledere, som du kan spørge om hjælp. 

Hvis du skal have vejledning, så sørg for at have skrevet nogle spørgsmål ned, som du gerne vil have svar på. På den måde får du mest ud af vejledningen. Du kan spørge dine vejledere til råds både om faglige spørgsmål og om planlægning af skriveprocessen.

I forbindelse med DHO og SRO fortæller dine lærere dig, hvordan og hvornår du kan få vejledning til opgaven.

I forbindelse med SRP får du vejledning på flere måder:

  • Der er 2 planlagte vejledningsrunder i tiden op til aflevering af problemformuleringen.
  • En af dine vejledere er til stede, når du får udleveret din opgaveformulering.
  • I løbet af skriveperioden vil der være skrivedage på ÅSG og en SRP-café, hvor der er lærere til stede fra forskellige fag.
  • Du kan lave en aftale med dine vejleder om, at du kan skrive konkrete spørgsmål på mail.
  • Hvis du oplever udfordringer med selve skriveprocessen, kan du kontakte studievejledningen på skolen.
  • Du må ikke modtage vejledning af dine faglærere i perioden mellem afleveringen af den skriftlige opgave og det mundtlige forsvar. Men der vil være lektioner med filosofilærerne i perioden.