Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Humaniora

Inden for de humanistiske fag undersøger man menneskeskabte materialer - typisk tekst, billeder eller film. Man prøver at sige noget om 

  • hvordan og hvorfor de er blevet skabt
  • hvilke dele de består af
  • hvad der evt. har påvirket skabelsesprocessen
  • hvordan de påvirker deres publikum

I humaniora bruger man ofte en struktur med redegørelse, analyse og diskussion/vurdering. Det er analysen, der er den vigtigste, og som typisk fylder mest.

Inden for de kunstneriske fag kan man desuden vælge at undersøge emner og problemstillinger gennem kunstnerisk praksis, da dette er en metode til at opnå, bearbejde og formidle viden i de kunstneriske fag. Egenproduktioner udført specifikt til projektet kan indgå som en del af projektets materialer. I den skriftlige opgave kan den kunstneriske proces og/eller produkt inddrages på redegørende, analyserende og/eller diskuterende/vurderende niveau. Det kunstneriske produkt tæller ikke med i opgavens omfang. Læs vejledning til hvordan kunstneriske fag kan indgå i større skriftlige opgaver her.