Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Resumé

Et resumé er en kort sammenfatning af hele besvarelsen i din opgave. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. 

Et resume fylder typisk 10-15 linjer og indeholder en beskrivelse af opgavens

  • - formål/problemstilling
  • - anvendte metoder (i betydningen fremgangsmåder)
  • - resultater og konklusioner

Et resumé indeholder ikke citater eller kildehenvisninger. Det skrives i ét afsnit og laves efter at opgaven er skrevet.

Et resumé skrives i præsens (nutid): “Opgavens formål er…”

Du skal ikke selv være til stede i teksten. Skriv ikke: “Jeg har undersøgt…”, men skriv gerne: “Opgaven undersøger...”

Resuméet placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen, og det tæller med i beregningen af opgavens omfang.