Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Litteraturhenvisning/fodnoter

Det er vigtigt, at læseren kan se, hvilke dele af opgaven du selv står bag, og hvilke dele du har fundet i dit materiale. 

Det handler både om at fremvise sine egne pointer og at give anerkendelse til den forudgående viden, du baserer dine pointer på og som du har brugt tid på at sætte dig ind i.

Både når du citerer fra noget materiale eller på anden måde bruger oplysninger eller tankegange fra materialet, skal du henvise til materialet. Henvisningen placeres direkte efter sætningen med oplysningen eller citatet i en nummereret fodnote, ikke først i slutningen af afsnittet.

En fodnote placeres nederst på den side i din besvarelse, hvor oplysningen/citatet indgår.

Man kan ikke sige præcist, hvor mange fodnoter, der skal være pr. sider, men der vil normalt være mindst én fodnote pr. afsnit i teksten.

I opgaver i gymnasiet er det normalt ikke relevant at bruge fodnoter til at give læseren forklarende eller uddybende oplysninger. Fodnoterne bør udelukkende bruges til at henvise til materiale.

 

De fleste tekstbehandlingsprogrammer har faciliteter til nem og automatisk styring af fodnoter. Her kan du se en video med en forklaring på, hvordan fodnoter fungerer i word: https://www.youtube.com/watch?v=ODkuP9WVHpY

Notatteknik: 

Første gang, du bruger noget materiale, skal din fodnote indeholde følgende oplysninger, som svarer til punktet i din litteraturliste suppleret med et sidetal:

Forfatter/ophavsperson (efternavnet skal stå først), Titel på materialet, Udgivelsesår: sidetal
Fx: Andersen, H.C., “Den grimme Ælling” fra Nye Eventyr, 1843: s. 4

De næste gange der henvises til materialet, gøres det forkortet med forfatterefternavn, årstal: sidetal
Fx: Andersen, 1843: s. 5

Særlige forhold omkring sidetal:
- Ved netmateriale er det ofte ikke muligt at henvise til et sidetal og så må den del udelades af litteraturhenvisningen.
Fx Spejlborg 2011
- Hvis der er tale om en ibog, henvises til side-id’et i netadressen
Fx p149, hvis netadressen hedder https://dho-skriveguide.systime.dk/?id=149
- Hvis materialet er lånt på ereolen, henvises til procenttallet.
Fx 22%, hvis en oplysning er fundet på side 179 ud af 820.
- Ved video- eller lydmateriale henvises til minut- og sekundtal.
Fx Jackson, 1991: 2:30

Se litteraturliste for eksempler på forskellige materialetyper.