Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Metode

Med metode menes, hvordan du har besvaret din opgave - med hvilket materiale og på hvilken måde. Der findes forskellige metoder i de forskellige fag og metoderne er så at sige værktøjer i fagenes værktøjskasser, som fagene bruger til at nå frem til sikker viden - se evt. samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab og kunstneriske fag (links til alle).

Der skal ikke være et selvstændigt metodeafsnit i din opgave, men til den mundtlige prøve/eksamen, skal du gøre dig overvejelser om, hvordan du har besvaret opgaven, hvorfor du har besvaret den på denne måde og hvordan du ellers kunne have gjort. Gør dig overvejelser om disse spørgsmål allerede imens du skriver opgaven, og lav nogle korte noter, som du kan bruge, når du skal forberede den mundtlige prøve/eksamen.