Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Omfang

Omfanget af besvarelsen i form af et krævet sidetal er forskellig fra opgave til opgave.
En DHO skal være 5-8 sider.
En SRO skal være 6-8 sider.
En SRP skal være 15-20 sider.

Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, fodnoter, henvisninger og bilag medregnes ikke i opgavebesvarelsens sideantal. Resuméet medregnes.

1 normalside er defineret til 2400 anslag inkl. mellemrum. Denne tællemetode bruges i fag, hvor der primært skrives tekst. 

I fag som fx matematik og fysik, hvor der indgår mange formler, tabeller og figurer er det ikke hensigtsmæssigt at tælle tegn. Her bliver sidetallet er skøn. Der tælles typisk efter “en side er en side”. Husk at figurer, formler og tabeller stadig skal placeres i opgaven, hvor de hører til og ikke kun i bilag. 

Der er ingen formelle krav til opsætningen af opgavebesvarelsen fx i form af linjeafstand, skrifttype og margener; men du skal selvfølgelig sørge for, at opgavebesvarelsen fremtræder overskuelig og er letlæselig. Se layout (LINK).