Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Skriveprocessen

Gode råd i skriveprocessen:

  • Skriv i hele processen. 
  • Skift mellem tænkeskrivning, hvor du skriver til dig selv for at komme ‘ind i stoffet, og formidlingsskrivning, hvor du skriver til opgavens modtagere.
  • Skriv gerne mere end det, der ender med at stå i den færdige opgave. 
  • Skriv noter til det, du læser. Gerne i spørgende form. 

Strukturér din tid og sørg for at sætte tid af tid pauser. Bliv ikke hængende foran skærmen, men gå i stedet en lang tur eller lav noget, der giver dig energi.

Brug dine vejledere under skriveprocessen. Skriv spørgsmål ned, så du ved, hvad du gerne vil have svar på. Spørg også gerne dine vejledere om råd til selve skriveprocessen.

Se flere gode råd til at planlægge skriveperioden under SRP .

Kontakt studievejledningen, hvis du har svært ved at komme i gang og har brug for gode råd til strukturere processen.