Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Korrektur

At læse korrektur på en tekst vil sige at gennemlæse den for at finde "overfladiske" fejl såsom trykfejl, manglende ord, forkerte orddelinger etc. Det er ofte svært at læse korrektur på noget, du selv lige har skrevet, fordi du læser, hvad du ved, der skal stå, i stedet for at læse, hvad der faktisk står. Derfor er her en række gode ideer til korrekturlæsningen:

  • læs korrektur dagen efter, at du har skrevet afsnittet
  • læs afsnittene i bagvendt rækkefølge
  • få en anden til at læse korrektur for dig. Denne anden kan være en person, du ved, er særligt god til at fange sproglige fejl, eller det kan være en klassekammerat, som du bytter opgave med. Den anden person behøver ikke at kende til det faglige indhold i din opgave, men skal bare kunne hjælpe med sproglige fejl.