Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Indledning

I indledningen præsenteres og motiveres opgavens emne og/eller ramme. Hvad skal det handle om og hvorfor er det relevant at beskæftige sig med? Du bør ikke give en personlig begrundelse for, hvorfor du synes, det er spændende, men i stedet forholde dig til, hvorfor emnet er relevant for menigmand at beskæftige sig med.

Dernæst præsenteres opgaveformuleringen, som uddybes og begrundes. Hvis opgavetitlen er givet af læreren, skal du stadig forklare, hvordan du forstår opgaven. Du kan fx kort uddybe, hvad du lægger særlig vægt på i din redegørelse, eller hvilket forsøg du vil foretage. I indledningen skal du også kort præsentere det materiale, som besvarelsen vil inddrage.

Et godt råd er at vente med at færdiggøre indledningen, til du har skrevet selve opgaven. Det sikrer en præcis sammenhæng mellem de indledende spørgsmål, arbejdet i hoveddelen og de resultater, som du når frem til i din konklusion. Indledningens indhold stemmer således overens med selve din opgave.