Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Materialevalg

Når du skal skrive din opgave, skal du vælge, hvilket materiale du har brug for til besvarelsen af din opgaveformulering. Når du udvælger dit materiale. skal du tænke over følgende ting:

  • Relevans i forhold til din opgave. Hvordan hjælper materialet med at svare på din opgave?
  • Kildekritik. Hvor kommer materialet fra? Hvem har skrevet det? Hvis materialet kommer fra internettet, skal du tænke over, hvem afsenderen er og hvilken hjemmeside, materialet kommer fra. Tænk over, hvad materialets/hjemmesidens formål er. Vurdér om materialet er troværdigt og har et tilstrækkelig højt fagligt niveau.

Spørg din faglærer, hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget materiale er egnet til at bruge i din opgave.