Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Litteraturliste

Litteraturlisten er en oversigt over det anvendte materiale i alfabetisk rækkefølge - sorteret efter efternavn. 

Listen skal rumme alle de oplysninger, der er nødvendige, for at andre kan finde frem til materialet.
Som udgangspunkt vil det sige forfatternavn(e), titel (i kursiv), udgave, forlag/trykkested, årstal for udgivelse.
Fx Hassan, Yahya, Digte, 1. udgave, Gyldendal, 2013

Ved brug af materiale hentet fra internettet skal du angive den fulde adresse, samt hvornår du har læst det elektroniske materiale.
Fx Spejlborg, Marie Bønnelykke, Vikingerne i England, 793-1066, https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/vikingerne-i-england/, senest besøgt 2/3 2021

Hvis det ikke er muligt at finde frem til forfatteren angives den institution, som står bag materialet som forfatter
Fx Wikipedia, Geoteknik, https://da.wikipedia.org/wiki/Geoteknik, senest besøgt d. 30/11 2021


Kun hvis der ikke er andre muligheder, må forfatteren opgives som ‘ukendt’
Fx Ukendt, 1001 nats eventyr, dansk oversættelse af Ellen Wullf, Forlaget Vandkunsten, 2013 

Hvis materialet har flere end to forfattere, kan man nøjes med at nævne den første og tilføje ‘m.fl.’
Fx Andersen, Lars m.fl., Fra verdenskrig til velfærd, 1. udgave, Gyldendal, 2006

Film og lyd angives med instruktør/artist, titel i kursiv, årstal
Fx Villenueve, Denis, Dune, 2021

Artikler angives med forfatter, “titel”, i: avis/blad, dato, evt. sektion, sidetal
Fx Seidelin, Michael, “Frankrig vil stoppe andre landes løgne og fake news på sociale medier”, i: Politiken, 24. juni 2021, sektion 2, s. 4

Dele af en bog (fx en antologi) angives med forfatter, “titel”, i: bogens titel, bogens redaktør (red.), udgave, forlag, udgivelsesår
Fx Østergård, Uffe,  “Stat, nation og national identitet”, i: Klassisk og moderne samfundsteori, Andersen og Kaspersen (red.), 5. udg., Hans Reitzels Forlag, 2013.

Sociale medier er svære at henvise til, fordi materialet har en flygtig karakter. Angiv som ved andet materiale forfatter, titel, netadresse og besøgsdato. Og overvej, om det kan være relevant at lave skærmklip og vedlægge materialet som bilag, hvis der er risiko for at materialet forsvinder eller ændres.

Al materiale, som du bruger i forbindelse med din besvarelse af opgaveformuleringen, skal fremgå af litteraturlisten også selvom du måske ikke henviser direkte til det i dine litteraturhenvisninger, men bare har brugt det som baggrundsviden.
I nogle fag har man tradition for at dele litteraturlisten op i det materiale, der bliver brugt i analysen, og det materiale, der bruges som baggrundsmateriale. Spørg din faglærer, om det er relevant for dig.

Litteraturlisten placeres til sidst i besvarelsen – efter konklusionen, men før evt. bilag.

Her kan du se en video om, hvordan du kan få Word til at generere litteraturlisten for dig.  https://www.youtube.com/watch?v=jMfkNAO0jD4 

Vær opmærksom på, om den automatiske generering bliver foretaget rigtigt - læs altså korrektur på det.