Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Bilag

Bilag anbringes sidst i opgaven efter litteraturlisten og tæller ikke med i sidetallet. Bilag skal nummereres og deres ophav skal fremgå af litteraturlisten.

Oplysningerne i bilagene skal bruges i din besvarelse, ellers skal de ikke medtages. Du skal som udgangspunkt ikke regne med at bilag læses, da de ikke er en del af opgaven.

Indhold, der placeres i bilag, kan fx være en forsøgsvejledning, en større udgave af en figur eller forsøgsresultater, hvis du har indsamlet meget data. I det sidste tilfælde kan du placere en graf med resultaterne i opgaven og rådata i bilag.

Bilag kan også bruges til helside-billeder i fx billedkunst og mediefag (screendumps). I så fald skal der stadig være en lille version af billedet inde i selve opgaven, så læseren kan se det, du skriver om. Den store version i bilaget giver læseren en mulighed for at se evt. detaljer.

I bilag kan også placeres materiale fra et flygtigt medie, så du sikrer sig at du har dokumentation for din opgave. Det kan være internetsider, som kan være forsvundet, efter du har besøgt dem. Det kan også være skærmbilleder fra fx snapchat, hvis du har analyseret det.