Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Naturvidenskab

Hvis du skriver en opgave i naturvidenskab vil du ofte blive bedt om at udføre et forsøg. I opgaven vil typisk indgå:

  • Teori
  • Forsøg / eksperiment
  • Analyse af data / databehandling
  • Diskussion / vurdering af forsøgsresultater i forhold til teorien

Der vil indgå mange af de samme elementer som i en rapport, men opgaven skal ikke sættes op som en rapport. Fx skal du ikke have et afsnit til materialer fra forsøget, men du skal sørge for at præsentere forsøget hensigtsmæssigt.

Sørg for, at forsøgsresultater indgår i opgaven og bruges aktivt. Hvis der er store mængder af data, kan et uddrag eller en graf placeres i opgaven og resten placeres i bilag. Husk at henvise til bilaget i opgaven.

Skriver du en redegørelse i matematik, skal du være opmærksom på, at du skal lave et bevis.

I naturvidenskab arbejder vi typisk efter SOLO-taksonomien