Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Citat

Et citat er, når du har et uddrag af et andet materiale direkte kopieret/skrevet over i din tekst. 

Et citat kan have flere funktioner. Hvis du vælger at medtage et citat, er det vigtigt, at det bruges til noget. Det skal kommenteres, vurderes og bruges til at besvare din opgaveformulering - ellers er det overflødigt. Et citat taler aldrig bare for sig selv.

Citatet skal markeres tydeligt i teksten, normalt med anførselstegn før og efter, så citatet er tydeligt at adskilt fra dine egne ord.

Et citat er normalt kortere end 3 linjer. Længere citater anbringes indrykket på siden og skrives evt. med mindre linjeafstand. Eventuelle udeladelser i et citat markeres med (...).

Et citat skal altid være ordret korrekt.

Du skal altid skrive i en litteraturhenvisning umiddelbart efter citatet, hvor du har det fra.

Husk, at du også skal lave litteraturhenvisninger, selvom du kun baserer din tekst på noget materiale og ikke citerer direkte. Dette kaldes en parafrase.