Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Forside

Forsiden er den første side i din opgave.

I forbindelse med SRP får du udleveret en officiel forside, som din opgaveformulering står på. Du er velkommen til at lave en ekstra forside selv, som du indsætter efter den officielle forside inkl. bilag.

I forbindelse med DHO og SRO skal du selv lave en forside. Den skal indeholde:

  • Dit navn, klasse og elevnummer
  • Skole, dato og årstal
  • Fag og vejledere
  • Hele opgaveformuleringen

Det er ikke nødvendigt med illustrationer.
Hvis du indsætter en illustration, skal du henvise til ophavet i litteraturlisten.

Forsiden gælder som side 0, dvs at indholdsfortegnelsen er side 1 i din opgave.