Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Taksonomiske niveauer

Taksonomiske niveauer er den “skabelon”, som en opgave er lavet ud fra. Taksonomien er med til at sikre, at opgavens indhold lever op til forventningerne om fagligt niveau.

Når vi taler om taksonomiske niveauer i opgaveskrivning og i øvrigt, tænker vi oftest på Blooms hierarkiske taksonomi. Det er den, der er kendetegnet ved en opgaveopbygning med ordene: redegør, analysér/undersøg og diskutér/vurdér. Denne taksonomi bruges i de fleste humanistiske og samfundsvidenskabelig fag. 

Der findes også SOLO taksonomien, som anvendes mest i matematik og de naturvidenskabelige fag. SOLO taksonomien arbejder med en hierarkisering efter hvor kompleks den opnåede viden er.

For mere information om de to slags taksonomier Se Blooms taksonomi. eller Se SOLO taksonomi.