Minileksikon: Sådan skriver du DHO, SRO og SRP

Klik på overskrifterne nedenfor og læs om de konkrete dele nederst på siden.

Før skriveperioden

Problemformulering og opgaveformulering
Materialevalg

Den skriftlige opgave

Forside
Resume
Indholdsfortegnelse
Indledning + opgaveformulering

Hoveddel:
Hoveddelen er selve besvarelsen af din opgaveformulering. Hoveddelen inddeles i afsnit og underafsnit med overskrifter, der bruges til at generere indholdsfortegnelsen. Indholdet i hoveddelen er i vid udstrækning afhængigt af, hvilke fag du skriver i, men det tager altid udgangspunkt opgaveformuleringen. Du kan læse om nogle generelle aspekter her, men spørg dine vejledere, hvis der opstår andre spørgsmål.  
Hvordan skriver man i - 
          samfundsfaglige fag?
          naturvidenskabelige fag?
          humanistiske og kunstneriske fag?
     Argumentation
     Innovation
     Taksonomi
          redegørelse 
          bevis
          analyse eller undersøgelse
          diskussion eller vurdering
     Litteraturhenvisninger/fodnoter 
     Citater
     Figurer/illustrationer
     Delkonklusion

Konklusion og perspektivering
Litteraturliste 
Bilag

Det mundtlige oplæg

Disposition
Talepapir
     Opgavens konklusion(er) 
     Videnskabsteori
          Begrebspar
     Materialevalg
     Metoder

Minileksikon

Mundtligt oplæg

Når du har afleveret den skriftlige opgave skal du på et senere tidspunkt til en mundtlig prøve/eksamen, hvor du forsvarer opgaven.

Du vil være til prøven i 24 min (DHO og SRO) eller 30 min (SRP). 

Du starter med at have ordet i ca. ¼ af tiden og skal fortælle om din opgave ud fra et talepapir. Her skal du præsentere din opgave og de faglige delkonklusioner, samt inddrage videnskabsteori og begrebspar. Sørg for at have overvejet materialevalg og metoder

Når dit oplæg slutter vil der være en faglig samtale mellem dig, censor og eksaminator. Til sidst vil du få en samlet karakter for den skriftlige opgave og det mundtlige oplæg.

Sørg for at overveje, hvad der er vigtigt at få med til den mundtlige prøve/eksamen allerede imens du skriver opgaven. Og lav et talepapir med en tydelig disposition som du medbringer til prøven.

Pensum til den mundtlige prøve er hele din litteraturliste, så den skal du have styr på. Læs teksterne igen, og læs din opgave grundigt igen inden prøven. Hvis du finder fejl i opgaven, må du gerne nævne det, men husk at forklare, hvordan du retter fejlen.